Thông tin y khoa chuyên ngành

Master side - Icon AD

MSD phối hợp cùng với các hội chuyên ngành để mang đến các thông tin y khoa phong phú và cập nhật.

Đăng kí hội thảo trực tuyến

MSD listing logo

Đăng kí ngay để chủ động tham gia các chương trình online CME hấp dẫn và bổ ích trên nhiều lĩnh vực y khoa khác nhau

Miễn dịch ung thư

Oncology image 10

Liệu pháp miễn dịch kháng PD-1 đã thay đổi cục diện điều trị và cải thiện thời gian sống còn cho bệnh nhân ung thư