Share this

Chủ Đề Dược Lâm Sàng

Ngày 27/6: Dược Lâm Sàng -Chuyên đề 3: Nhiễm Khuẩn Huyết & Shock Nhiễm Khuẩn

Bài 1:PGS. TS. BS. TRẦN QUANG BÌNH

Bài 2:PGS. ĐẶNG QUỐC TUẤN

Bài 3: TS. BS. PHẠM HỒNG NHUNG

Thảo Luận